Plavecké schopnosti

Jaký jsem plavec?

Plavecká dráha

(pro větší děti a závodníky)

Závodníci A


Jak mě poznáš? Chodím plavat 3x-5x týdně, jsem ročník 2005-2007, uplavu všemi styly (motýl, znak, prsa, kraul) 50m, za hodinu uplavu 1200m-2000m. Pravidelně chodím na závody a mám chuť vyhrávat.

Co mě naučíte?  Zdokonalíme tvoji techniku a rychlost všech plaveckých způsobů. Naučíme tě vše o plavání a zdravém životním stylu. Budeme s tebou jezdit na závody a uspořádáme pro tebe soustředění. Dáme ti možnost studovat na sportovní škole Armenská a poté sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka.
Kdo mě trénuje?  Michaela Sychrová

Závodníci B


Jak mě poznáš? Chodím plavat 3x-5x týdně, jsem ročník 2006-2009, uplavu třemi styly (znak, prsa, kraul) 50m, za hodinu uplavu 800m-1300m. Chtěl bych si vyzkoušet i závodění. (Přestupuji z jiného plavání)

Co mě naučíte? Zdokonalíme tvoji techniku a rychlost všech plaveckých způsobů. Budeme s tebou jezdit na závody. Pokud budeš šikovný, budeš moci plavat s nejlepšími plavci v závodním družstvu A.
Kdo mě trénuje?
Michaela Sychrová, Jan Stuchlík, Petra Höllanderová

Začátečníci

Jak mě poznáš? Chodím plavat 1x-2x týdně, umím základní plavecké dovednosti (výdech do vody, potopit hlavu, skok do vody, splývání), zvládnu základy kraulu a znaku (nohy)

Co mě naučíte? Naučíme tě nebát se hluboké vody, základy tří plaveckých stylů (znak, prsa, kraul) a skákat šipku.

  Kdo mě trénuje? Michaela Sychrová, Petra Höllanderová, Jan Stuchlík

Kondičky (malé do 10 let a velké od 11 let)

Jak mě poznáš? Chodím plavat 1x - 3x týdně, mám 7 - 15 let, umím základy tří plaveckých stylů (znak, prsa, kraul). Plavu rád, ale nechci chodit na závody. Zvládnu uplavat 1000 m za hodinu.

Co mě naučíte? Zdokonalíme tvoji techniku všech plaveckých stylů, udržíme tě v dobré fyzické kondici.
Kdo mě trénuje? Jan Kolařík, Pavla Vrágová ...


Hrátkový bazén

(pro malé děti od 3 let, družstva plavců a neplavců)

Rybičky - neplavci

Cílem je - neplavce (Rybičky) zbavit strachu, položit na vodu s hlavou pod vodou na bříšku a zakopat, Položit rovně a v klidu na záda a zakopat nohama. Lovit předměty ze dna. Naučit skákat a klouzat do vody. Podstatné u neplavců je, aby měli z plavání radost a do plavání se těšili. V případě nečekaného pádu do vody jsou děti schopné zadržet dech a chvíli se udrží na hladině. Toto jim může zachránit život.

Budeme si s těmito dětmi hodně hrát. Většinou se dají strhnout ke spolupráci. Výsledky bývají hodně dobré.

Trenéři: Pavla Vrágová, Jan Kolařík, Filip Novák, ...

Delfínci - plavci

Cílem je - plavce (Delfínky) naučit základům plavání. Děti již trochu plavat umí. Našim úkolem je naučit je kraul a znak. Koncem školního roku se budou učit i prsa. Některé delfínky připravíme na velký bazén. Pokud jsou hodně šikovní mohou přejít na velký bazén po domluvě s trenéry. Delfínům do výuky zařazujeme také hry skoky skluz, lovení předmětů....

Trenéři: Pavla Vrágová, Jan Kolařík, ...

* Pokud dítě přihlašujete poprvé a nejste si jisti, že plavání zvládne, můžete přijít v září 2x na zkoušku a potom teprve kurz zaplatit.