Ceník plaveckých kurzů
školní rok 2019/20

Neplavci, začátečníci, kondiční (půl roku/rok):


 • Hrátkový bazén 1x týdně               2 100 / 3 800 Kč
 • Hrátkový bazén 2x týdně              3 800 / 6 800 Kč
 • Hrátkový bazén 1 měsíc*                            500 Kč
 • Začátečníci Z 1x týdně                   2 100 / 3 800 Kč
 • Začátečníci Z 2x týdně                  3 800 / 6 800 Kč
 • Začátečníci 1 měsíc 1x týdně *                     500 Kč
 • Kondiční plavání K 1x týdně           2 300 / 4 000 Kč
 • Kondiční plavání K 2x týdně          3 800 / 6 800 Kč
 • Kondiční plavání K 3x týdně          4 800 / 8 600 Kč
 • Vířivka - rodiče s dětmi                               1 500 Kč

Závodníci (půl roku/rok):


 • Závodníci A                                     4 000 / 8 000 Kč
 • Závodníci B                                     4 000 / 8 000 Kč
 • Závodníci C                                     3 800 / 6 800 Kč

*Sleva: platbu je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven (poskytují příspěvek) ! Potvrzení pro pojišťovnu (formulář k vyplnění) naleznete zde.

* Cena na 14 dní nebo na měsíc je pouze pro úplně nové 3 až 4 leté děti!

Platební podmínky:

 • Číslo účtu: 8822184028
 • banka: 5500
 • VS: 256
 • SS: (1 - 24 ... dle kurzu)

Informace o placení a přihláškách:

Závodníci A  B C

Zvýhodněná cena pro závodníky A a B a C je na celý školní rok (nebo na pololetí), bez ohledu na to, které dny bude dítě plavat. (např. bude-li závodník A plavat v po + út + st + čt + pá, pak cena kurzu = 8 000 Kč na celý rok, nebo 4 000 Kč na pololetí.) Takže pro závodníky je nejvýhodnější, když plavou ve všechny dny určené pro danou skupinu A, B či C (cena zůstává stále stejná).

Placení a přihlášky všichni:

 • Přihlásit dítě můžete přes on-line přihlášku. Jako SS uveďte číslo kurzu (1 až 24) Při úhradě bankou do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.
 • Termín úhrady kurzů na I. pololetí je nejpozději do 13. září 2019 (do tohoto data musí být peníze na účtu). Při vyplňování přihlášky uveďte předpokládaný termín Vaší úhrady za objednaný kurz.
 • Na 1. plavání musí přijít jeden zákonný zástupce dítěte. Kurzy začínají 16. září 2019. Od 16. do 20. září v kavárně u vchodu budu rozdávat průkazky. Vezměte s sebou potvrzení o zaplacení.

Stornovací podmínky:

V případě nepřítomnosti platbu nevracíme, nejsou možné ani náhrady. Pokud bude vaše dítě nemocné dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) je storno poplatek 200 Kč (platbu je též možno převést na další pololetí nebo příměstský tábor). Je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a potvrzení o platbě, vyplnit údaje (vzor dole) a vše poslat na e-mail: plakaha@seznam.cz

kurz (bazén): .................................

jméno a příjmení: ...............................................................

placeno: datum ....................            částka ......................

odhlášeno: důvod ...................................................................................................... datum.....................

konto ze kterého byla platba odeslána:.........................................................