Ceník plaveckých kurzů
školní rok 2017/18

Neplavci ,začátečníci, kondiční:

 • Hrátkový bazén (rok/půl roku)   3 400 /1 900 Kč
 • Začátečníci Z                             3 400 /1 900 Kč
 • Kondiční plavání K 1x týdně      4 000 /2 200 Kč
 • Kondiční plavání K 2x týdně      5 000 /2 700 Kč
 • Kondiční plavání K 3x týdně      6 000 /3 200 Kč

*Sleva: platbu je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven (poskytují příspěvek) !

Platební podmínky:

 • Číslo účtu: 8822184028
 • banka: 5500
 • VS: 256
 • SS: (1 - 28 ... dle kurzu)

Informace o placení a přihláškách:

Závodníci:

 • Závodníci A (rok/půl roku)        7 500/3 750 Kč
 • Závodníci B                               7 500/3 750 Kč

Závodníci A i B

Zvýhodněná cena pro závodníky A a B je na celý školní rok (nebo na pololetí), bez ohledu na to, které dny bude dítě plavat. (např. bude-li závodník B plavat v po + út + st, pak cena kurzu = 7 500 Kč na celý rok, nebo 3 750 Kč na pololetí.) Takže pro závodníky je nejvýhodnější, když plavou ve všechny dny určené pro danou skupinu A nebo B (cena zůstává stále stejná).

Placení a přihlášky všichni:

 • Přihlásit dítě můžete přes on-line přihlášku. Jako SS uveďte číslo kurzu (1 až 28) Při úhradě bankou do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.
 • Termín úhrady kurzů na I. pololetí je nejpozději do 15. září 2017 (do tohoto data musí být peníze na účtu). Při vyplňování přihlášky uveďte předpokládaný termín Vaší úhrady za objednaný kurz.
 • Na 1. plavání musí přijít jeden zákonný zástupce dítěte. Kurzy začínají 18. září 2017. Od 18. do 22. září v kavárně u vchodu budu rozdávat průkazky. Vezměte s sebou potvrzení o zaplacení.

Stornovací podmínky:

V případě nepřítomnosti platbu nevracíme, nejsou možné ani náhrady. Pokud bude vaše dítě nemocné dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) je storno poplatek 200 Kč (platbu je též možno převést na další pololetí nebo příměstský tábor). Je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a potvrzení o platbě, vyplnit údaje (vzor dole) a vše poslat na e-mail: plakaha@seznam.cz

kurz (bazén): .................................

jméno a příjmení: ...............................................................

placeno: datum ....................            částka ......................

odhlášeno: důvod ...................................................................................................... datum.....................

konto ze kterého byla platba odeslána:.........................................................