Ceník plaveckých kurzů
školní rok 2018/19

Neplavci, začátečníci, kondiční:

 • Hrátkový bazén 1x týdně (půl roku/rok) 
 • Hrátkový bazén 2x týdně
 • Hrátkový bazén 1 měsíc 1x týdně
 • Začátečníci Z 1x týdně
 • Začátečníci Z 2x týdně
 • Začátečníci 1 měsíc 1x týdně
 • Kondiční plavání K 1x týdně     
 • Kondiční plavání K 2x týdně     
 • Kondiční plavání K 3x týdně  
 • Vířivka - rodiče s dětmi  
 • 2 100 / 3 800 Kč
 • 3 800 / 6 800 Kč
 • 500 Kč
 • 2 100 / 3 800 Kč
 • 3 800 / 6 800 Kč
 • 500 Kč
 • 2 300 / 4 000 Kč
 • 3 800 / 6 800 Kč
 • 4 800 / 8 600 Kč
 • 1 500 Kč (10 -12/2018)

Závodníci:

 • Závodníci A (půl roku/rok)       
 • Závodníci B 
 • Závodníci C                            
 • 4 000 / 8 000 Kč
 • 4 000 / 8 000 Kč
 • 3 800 / 6 800 Kč

*Sleva: platbu je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven (poskytují příspěvek) ! Potvrzení pro pojišťovnu (formulář k vyplnění) naleznete zde.

Platební podmínky:

 • Číslo účtu: 8822184028
 • banka: 5500
 • VS: 256
 • SS: (1 - 24 ... dle kurzu)

Informace o placení a přihláškách:

Závodníci A  B C

Zvýhodněná cena pro závodníky A a B a C je na celý školní rok (nebo na pololetí), bez ohledu na to, které dny bude dítě plavat. (např. bude-li závodník A plavat v po + út + st + čt + pá, pak cena kurzu = 8 000 Kč na celý rok, nebo 4 000 Kč na pololetí.) Takže pro závodníky je nejvýhodnější, když plavou ve všechny dny určené pro danou skupinu A, B či C (cena zůstává stále stejná).

Placení a přihlášky všichni:

 • Přihlásit dítě můžete přes on-line přihlášku. Jako SS uveďte číslo kurzu (1 až 24) Při úhradě bankou do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.
 • Termín úhrady kurzů na I. pololetí je nejpozději do 14. září 2018 (do tohoto data musí být peníze na účtu). Při vyplňování přihlášky uveďte předpokládaný termín Vaší úhrady za objednaný kurz.
 • Na 1. plavání musí přijít jeden zákonný zástupce dítěte. Kurzy začínají 17. září 2018. Od 17. do 21. září v kavárně u vchodu budu rozdávat průkazky. Vezměte s sebou potvrzení o zaplacení.

Stornovací podmínky:

V případě nepřítomnosti platbu nevracíme, nejsou možné ani náhrady. Pokud bude vaše dítě nemocné dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) je storno poplatek 200 Kč (platbu je též možno převést na další pololetí nebo příměstský tábor). Je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a potvrzení o platbě, vyplnit údaje (vzor dole) a vše poslat na e-mail: plakaha@seznam.cz

kurz (bazén): .................................

jméno a příjmení: ...............................................................

placeno: datum ....................            částka ......................

odhlášeno: důvod ...................................................................................................... datum.....................

konto ze kterého byla platba odeslána:.........................................................