Ceník plaveckých kurzů

školní rok 2021/22

Úhrada plaveckého kurzu na rok 2021/22 při použití kompenzace za nevychozené kurzy z letošního roku:

Plavecký kurz  - od ceny kurzu se odečte zbylá částka, kterou jste obdrželi e-mailem po vyplnění Dotazníku na našem webu. Neplatí pro závodníky.

Ceník 2021/22

Neplavci, začátečníci, kondiční (půl roku/rok):

1x týdně                                               3 300 / 6 200 Kč

------------------------------------------------------------------------------------

2x týdně                                              5 300 / 8 300 Kč

------------------------------------------------------------------------------------

3x týdně                                              6 100 / 10 600 Kč

------------------------------------------------------------------------------------

Hrátkový bazén 1 hod*                                      200 Kč

------------------------------------------------------------------------------------

Vířivka - rodiče s dětmi                                    1 800 Kč

Závodníci (půl roku/rok):


Závodníci A                                   5 000 / 9 800 Kč

Závodníci B                                   5 000 / 9 800 Kč

Závodníci C                                   4 500 / 8 600 Kč

* Cena na 1 zkušební hodinu je pouze pro nové, malé a plačtivé děti, maximálně do 5 let! Můžete zaplatit 1 až 3 lekce.

*Sleva: platbu je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven (poskytují příspěvek) ! 

Potvrzení pro pojišťovnu (formulář k vyplnění) naleznete ZDE.

Platební podmínky:

Číslo účtu: 8822184028  banka: 5500 VS: 256 SS: (1 - 26 ... dle kurzu)

Informace o placení a přihláškách:

Závodníci A B C

Zvýhodněná cena pro závodníky A a B a C je na celý školní rok (nebo na pololetí), bez ohledu na to, které dny bude dítě plavat. (např. bude-li závodník A plavat v po + út + st + čt + pá, pak cena kurzu = 8 600 Kč na celý rok, nebo 4 500 Kč na pololetí.) Takže pro závodníky je nejvýhodnější, když plavou ve všechny dny určené pro danou skupinu A, B či C (cena zůstává stále stejná).

Placení a přihlášky všichni:

Přihlásit dítě můžete přes on-line přihlášku. Jako SS uveďte číslo kurzu (1 až 26) Při úhradě bankou do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Termín úhrady kurzů na I. pololetí je nejpozději do 13. září 2021 (do tohoto data musí být peníze na účtu). Při vyplňování přihlášky uveďte předpokládaný termín Vaší úhrady za objednaný kurz.

Na 1. plavání musí přijít jeden zákonný zástupce dítěte. Kurzy začínají 13. září 2021Od 13. do 17. září 2021 v kavárně u vchodu budu rozdávat průkazky. Vezměte s sebou potvrzení o zaplacení.

Stornovací podmínky:

V případě nepřítomnosti platbu nevracíme, ve výjimečných případech je možné požádat o náhradu. Pokud bude vaše dítě nemocné dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) je storno poplatek 200 Kč (platbu je též možno převést na další pololetí nebo příměstský tábor). Je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a potvrzení o platbě, vyplnit údaje (vzor dole) a vše poslat na e-mail: plakaha@seznam.cz

kurz (bazén): .................................

jméno a příjmení: ...............................................................

placeno: datum ....................            částka ......................

odhlášeno: důvod ...................................................................................................... datum.....................

konto ze kterého byla platba odeslána:.........................................................

zdravotní pojišťovna (pokud jste žádali o příspěvek): ......................................................................................