Ceník plaveckých kurzů
školní rok 2019/20

Neplavci, začátečníci, kondiční (půl roku/rok):


 • Hrátkový bazén 1x týdně               2 500 / 4 800 Kč
 • Hrátkový bazén 2x týdně              4 200 / 6 800 Kč
 • Hrátkový bazén 3x týdně              4 900 / 8 600 Kč
 • Hrátkový bazén 1 hod*                                160 Kč
 • Začátečníci Z 1x týdně                   2 500 / 4 800 Kč
 • Začátečníci Z 2x týdně                  4 200 / 6 800 Kč
 • Začátečníci Z 3x týdně                     4 900 / 8 600 Kč
 • Kondiční plavání K 1x týdně           2 500 / 4 800 Kč
 • Kondiční plavání K 2x týdně          4 200 / 6 800 Kč
 • Kondiční plavání K 3x týdně          4 900 / 8 600 Kč
 • Vířivka - rodiče s dětmi                               1 500 Kč

Závodníci (půl roku/rok):


 • Závodníci A                                     4 500 / 8 600 Kč
 • Závodníci B                                     4 500 / 8 600 Kč
 • Závodníci C                                     4 300 / 7 800 Kč

*Sleva: platbu je možné uplatnit u zdravotních pojišťoven (poskytují příspěvek) ! Potvrzení pro pojišťovnu (formulář k vyplnění) naleznete zde.

* Cena na 1 zkušební hodinu je pouze pro úplně nové 3 až 4 leté děti! Můžete zaplatit 1 až 3 lekce.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že mi byl koncem srpna navýšen pronájem drah o téměř 100%, tak jsem nucena ceny dorovnat. Omlouvám se za tuto komplikaci a jako kompenzaci nabízím možnost náhrad:

Hrátkový bazén a začátečníci středy a úterky 15 - 16 hodin a  Kondičky středa 16 - 17 hodin.

Platební podmínky:

 • Číslo účtu: 8822184028
 • banka: 5500
 • VS: 256
 • SS: (1 - 24 ... dle kurzu)

Informace o placení a přihláškách:

Závodníci A  B C

Zvýhodněná cena pro závodníky A a B a C je na celý školní rok (nebo na pololetí), bez ohledu na to, které dny bude dítě plavat. (např. bude-li závodník A plavat v po + út + st + čt + pá, pak cena kurzu = 8 600 Kč na celý rok, nebo 4 500 Kč na pololetí.) Takže pro závodníky je nejvýhodnější, když plavou ve všechny dny určené pro danou skupinu A, B či C (cena zůstává stále stejná).

Placení a přihlášky všichni:

 • Přihlásit dítě můžete přes on-line přihlášku. Jako SS uveďte číslo kurzu (1 až 24) Při úhradě bankou do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.
 • Termín úhrady kurzů na I. pololetí je nejpozději do 13. září 2019 (do tohoto data musí být peníze na účtu). Při vyplňování přihlášky uveďte předpokládaný termín Vaší úhrady za objednaný kurz.
 • Na 1. plavání musí přijít jeden zákonný zástupce dítěte. Kurzy začínají 16. září 2019. Od 16. do 20. září v kavárně u vchodu budu rozdávat průkazky. Vezměte s sebou potvrzení o zaplacení.

Stornovací podmínky:

V případě nepřítomnosti platbu nevracíme, nejsou možné ani náhrady. Pokud bude vaše dítě nemocné dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) je storno poplatek 200 Kč (platbu je též možno převést na další pololetí nebo příměstský tábor). Je potřeba přiložit oskenované potvrzení od lékaře a potvrzení o platbě, vyplnit údaje (vzor dole) a vše poslat na e-mail: plakaha@seznam.cz

kurz (bazén): .................................

jméno a příjmení: ...............................................................

placeno: datum ....................            částka ......................

odhlášeno: důvod ...................................................................................................... datum.....................

konto ze kterého byla platba odeslána:.........................................................

zdravotní pojišťovna (pokud jste žádali o příspěvek): ......................................................................................